Restauratie Fort Waalse Wetering

Restauratiewerk Fort aan de Waalse Wetering

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer, hoofdaannemer De Heeren Bouwmeester


  • Onderzoek en advies
  • Metsel- en voegwerkherstel

Werkzaamheden

Onderzoek & Advies
Restauratie
Restauratie & Onderhoud

Locatie: Waalseweg 22, Tull & Het Waal