Beton (URL 4005)

Beton (URL 4005)2022-07-21T08:18:53+00:00

Wij zijn een door ERM gecertificeerd Erkend Beton Restauratiebedrijf.

Met name in het monumentale beton is er een behoorlijke diversiteit aan betonsoorten en uitstraling, welke ieder hun eigen methode van herstel vereisen. Doel is altijd om niet alleen technisch het herstel zo goed mogelijk uit te voeren maar vooral ook de reparatie zo goed mogelijk aan te passen aan zijn omgeving.

Wij richten ons met name op het restaureren en repareren van schades aan historische betonelementen en /of -constructies. Denk hier met name aan betonlateien, dorpels, lijsten / dakranden en dergelijke.

Door te werken met zeer duurzame en moderne hersteltechnieken en door onze restauratieve ervaring zijn wij in staat onze reparaties nagenoeg onzichtbaar af te werken.