Restaureren gevel d.m.v het kopiëren van betonnen prefab lateien

In opdracht van Sevencensus hebben we onlangs voor een pand aan de Hendrik Figeeweg in Haarlem als onderdeel van een gevelrestauratie vijf nieuwe betonnen prefab raamdorpels/lateien gemaakt. Wij zijn een ERM gecertificeerd Erkend Beton Restauratiebedrijf.

Tijdens de restauratie bleek dat de lateien te erg beschadigd waren om ze nog te herstellen. Er wordt altijd gestreefd naar behoud van bestaande materialen, maar dat was in dit geval niet mogelijk. Vervangen was de enige optie, en dus moesten we kopiëren. Door het grootste deel van de ontwerp- en fabricagestappen in eigen atelier uit te voeren werd het mogelijk om de nieuwe lateien binnen vier weken te plaatsen. Daarna hebben we nieuwe penanten op de lateien opgemetseld, deze zijn vervolgens gevoegd en de stenen gekleurd.

Doel is altijd om niet alleen technisch het herstel zo goed mogelijk uit te voeren maar vooral ook de reparatie zo goed mogelijk aan te passen aan zijn omgeving. En dat betekende dat we het grind in het beton door middel van zandstralen bloot hebben gelegd. Hierdoor komt de uitstraling van de nieuwe lateien beter overeen met de lateien die oorspronkelijk zijn.

We hebben het gehele proces in beeld gebracht en we zijn heel erg trots op het eindresultaat!

Werkzaamheden

Historisch beton (URL 4005)
Restauratie
Restauratie & Onderhoud

Locatie: Hendrik Figeeweg 1, Haarlem