Onderzoek & Advies

Onderzoek & Advies2023-12-21T10:40:06+00:00

Vanuit ons professionele laboratorium in Zelhem bieden wij een reeks faciliterende diensten aan waarmee wij geloven een totaal en integraal aanbod te kunnen doen.

 • Gevelinspectie

  Signalering van schadevormen aan (historisch) metselwerk en overige steenachtige materialen vormen doorgaans de aanleiding voor een restauratie- of instandhoudingsplan. Het inventariseren van de schadebeelden vormt hiervan de basis. In samenwerking met de opdrachtgever wordt het schadebeeld door Onderzoek & Advies in kaart gebracht. Na een grondige inspectie worden de visuele waarnemingen vastgelegd in een inspectierapport. Aanvullend archiefonderzoek maakt veelal onderdeel uit van de eerste rapportage. De omvang van een project wil niets zeggen over de complexiteit van schade. Bij grotere projecten zijn wij veelal betrokken in een ontwerp- of bouwteam. Kleinere projecten worden altijd direct met betrokken opdrachtgever of diens adviseur in behandeling genomen.

 • Schadebeelden

  Schades hebben veelal betrekking op vocht- en zoutproblemen. Scheurvorming, afgescherfde toplagen van steen, slecht tot zeer slecht voegwerk en diverse vormen van zoutkristallisatie of afzettingen van stoffen zijn het gevolg. Vaak wordt meteen in oplossingen gedacht, terwijl het van belang is om vooraf juist de mate en ernst van de conditie zo goed mogelijk in beeld te brengen.

 • Schade-inventarisatie

  Vooruitlopend op een restauratie- of instandhoudingsplan worden of zijn er problemen aan gevels of andere elementen van een project gesignaleerd. Met eigen inbreng, in overleg en op aanwijzing kan het schadebeeld door Onderzoek & Advies in kaart worden gebracht. Bij onvoldoende informatie over ingrepen uit het verleden kan brononderzoek worden verricht.

  De omvang van een project zegt niets over complexiteit van een schade. Op kleinschalige projecten doen zich evengoed schades als gevolg van vocht-, zout-, steen- en mortelproblemen voor.

 • Vooronderzoek

  Een gerichte steen- en mortelanalyse geeft veel informatie over de conditie van toegepaste soorten natuur- en gevelbaksteen. De nadruk wordt gelegd op de bouwfysische samenhang van de steen en mortel waarmee de stenen zijn overmetselt. Onderzoek & Advies kan op basis van genomen steen- en mortelmonsters een aantal belangrijke zaken analyseren en benoemen. Zo kan een relatie worden gelegd met mogelijke oorzaken van vocht- en/of zoutproblemen.

  Een onderzoek kan zowel destructief als non-destructief worden uitgevoerd. Uitgangspunt van onderzoek wordt uiteraard bepaald door de vraagstelling van opdrachtgever.

 • Mortelanalyse

  Alle uitgenomen en relevante monsters, te weten stenen, mortels en eventuele boorkernen, worden in ons laboratorium geanalyseerd op de vocht- en zoutwaarden. Mortelanalyse heeft betrekking op de verwerkte bindmiddelen en korrelsamenstelling van het granulaat. Indien blijkt dat er nog dieper gaande onderzoeken noodzakelijk zijn, werken wij samen met grotere laboratoria zoals TNO, TCKI en Nebest.

 • Laboratorium

  Alle uitgenomen, relevante monsters, te weten stenen, mortels en eventuele boorkernen, worden in ons werkplaats-laboratorium geanalyseerd op de vocht- en zoutwaarden. Mortelanalyse heeft betrekking op de verwerkte bindmiddelen en korrelsamenstelling van het granulaat. Indien blijkt dat er nog dieper gaande onderzoeken noodzakelijk zijn werken wij samen met grotere laboratoria zoals TNO, TCKI en Nebest.

 • Rapportage

  Resultaten van visuele waarneming, lab-analyse en bijbehorende foto’s worden verwerkt in een rapportage. Daarmee leveren wij de opdrachtgever, betrokken architect en overige deskundigen een bruikbaar document van aanbevelingen aan. Op grond van de onderzoeksresultaten kunnen reeds in de voorbereidende fase veel betere keuzes worden gemaakt voor een goed eindresultaat.

 • Instandhouding Meerjaren-onderhoudsplan (MJOP)

  De resultaten, gemaakte keuzes en opgestelde aanbevelingen kunnen mede worden verwerkt in meerjaren-onderhoudsplannen. Hoeveelheden, kosten en condities van onderzochte bouwdelen, -elementen en materialen vormen de uitgangspunten voor een Meerjaren-onderhoudsplan.