Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ondernemen met oog voor alles en iedereen binnen en buiten je organisatie. Gaan voor gemeenschappelijke belangen.Met onze activiteiten leveren wij dagelijks een bijdrage aan de restauratie van tal van monumentale objecten. Ons cultureel erfgoed; een gemeenschappelijk belang.

Wij zien dat als een grote, maar prachtige verantwoordelijkheid. Bij onze werkzaamheden houden wij voortdurend het oog op het milieu gericht.
Het is voor ons vanzelfsprekend dat onze werkzaamheden onze omgeving niet ten laste mogen zijn. Onze innovaties zijn dan ook niet alleen gericht op kwaliteitsverbetering van ons werk, maar ook op vermindering van de belasting voor het milieu. Ons milieu is letterlijk onze toekomst en daar zijn we allemaal bij gebaat.

Als bedrijf spannen wij ons in voor continuïteit en bestaanszekerheid. Er moet kwaliteit in zowel technisch als productioneel opzicht worden geleverd.
Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. Rendement bestaat ons inziens uit een optimaal samenspel tussen bedrijfsorganisatie, het werkvloerteam, de opdrachtgever en het object. Dan heb je maximaal rendement voor nu, maar ook voor later.