Restauratie

Restauratie2022-07-21T08:26:27+00:00

Monumenten laten herleven is een mooie, maar ook complexe taak! Een goed vooronderzoek is de basis. Hierbij kijken we naar o.a. steen- en/of mortelsoort, vroegere reparaties, gebruikte technieken en het betreffende tijdsvak. Het kleinste detail is van belang. De doelstelling: het ‘nieuwe werk’ op laten gaan in de bestaande structuur. Restauratie en herstel worden op dat moment doorgezet naar een ‘herleven’. Het pand straalt in al zijn allure, ons doel is gehaald!

Wat kunt u van ons verwachten op het gebied van restauratie?

 • Voegwerkrestauratie (URL 4006)

  Wij zijn een door ERM gecertificeerd Erkend Voegwerk Restauratiebedrijf.

  De traditionele voegsoorten zoals de snijvoeg, knipvoeg of voeg met daggestreep worden door ons aangebracht in afstemming met het bestaande werk. Daarbij passen we onze mortels altijd aan op iedere unieke situatie, zodat kleur, structuur en vorm nagenoeg exact overeenkomen. Het resultaat na een gevelrestauratie door ons is dan ook een gevelbeeld waarin reparaties nagenoeg onzichtbaar zijn afgewerkt.

 • Metselwerkrestauratie (URL 4003)

  Wij zijn een door ERM gecertificeerd Erkend Metselwerk Restauratiebedrijf.

  Bij het inboeten van metselwerk vormt het omliggende werk, zoals gezegd, altijd het uitgangspunt. Formaat, kleurstelling en textuur moeten zoveel mogelijk overeenkomen met het bestaande werk.

 • Steenreparaties

  Plaatselijke schades kunnen uitstekend worden hersteld met behulp van een restauratiemortel. Met de juiste applicatie hebben deze mortels nagenoeg dezelfde eigenschappen als de te repareren steen en gaan ze op in het geheel.

 • Bijkleuren

  Grote verschillen in een gevel of een object door bijvoorbeeld foutieve herstellingen in het verleden, geven een onrustig beeld. Wij maken gebruik van diverse bijkleurtechnieken, die op vrijwel alle mortels en steensoorten kunnen worden toegepast. Het resultaat is weer de authentieke uitstraling en eenheid in een object.

 • Herstel scheurvorming

  Metselwerk wordt in de loop van jaren aangetast door externe factoren (zoals weersinvloeden en slecht uitgevoerde detailleringen). Om de oorzaak van de schade vast te stellen en daaraan de juiste reparatiemethode te koppelen, moet een nauwkeurige en vakkundige inventarisatie plaatsvinden. Voor scheurherstel aan metselwerk hebben we verschillende reparatiemethoden beschikbaar.

 • Vervangen van stenen

  Van Milt Restaurateurs beschikt over een netwerk van leveranciers van oude materialen, zodat wij in de meeste gevallen de juiste steen weten te vinden.
  Er kan ook worden gekozen voor een “nieuwe” steen.  In onze laboratorium kunnen we bestaande stenen analyseren op eigenschappen zodat kan worden vastgesteld aan welke eisen de nieuw te leveren steen moet voldoen.