Monumenten laten herleven is een mooie, maar ook complexe taak en vraagt om een grondige voorbereiding. Een degelijk onderzoek naar o.a. steen- en/of mortelsoort, vroegere reparaties, gebruikte technieken en het betreffende tijdsvak is de basis. Het kleinste detail is van belang.Met onze kennis en ervaring wordt daarbij een goed advies en plan van aanpak door ons gecreëerd waarbij de doelstelling altijd is het ‘nieuwe werk’ te laten opgaan in de bestaande structuur. Onze vakmensen zetten zich in van dit plan werkelijkheid te maken. Restauratie en herstel wordt op dat moment doorgezet naar een ‘herleven’. Het pand straalt in al zijn allure, ons doel is gehaald! Wat kunt u van ons verwachten op het gebied van restauratie?

Voegwerkrestauratie

De traditionele voegsoorten zoals de snijvoeg, knipvoeg of voeg met daggestreep worden door ons aangebracht in afstemming met het bestaande werk. Daarbij passen we onze mortels altijd aan op iedere unieke situatie, zodat kleur, structuur en vorm nagenoeg exact overeenkomen. Het resultaat na een gevelrestauratie door ons is dan ook een gevelbeeld waarin reparaties nagenoeg onzichtbaar
zijn afgewerkt.

Metselwerkrestauratie

Bij het inboeten van metselwerk vormt het omliggende werk zoals gezegd altijd het uitgangspunt. Formaat, kleurstelling en textuur moeten zoveel mogelijk overeenkomen met het bestaande werk.

Steenreparaties

Plaatselijke schades kunnen uitstekend worden hersteld met behulp van een restauratiemortel. Met de juiste applicatie hebben deze mortels nagenoeg dezelfde eigenschappen als de te repareren steen.

Bijkleuren

Grote verschillen in een gevel of een object door bijvoorbeeld foutieve herstellingen in het verleden, geven een onrustig beeld. Wij maken gebruik van diverse bijkleurtechnieken, die op vrijwel alle mortels en steensoorten kunnen worden toegepast. Het resultaat is weer de authentieke uitstraling
en eenheid in een object

Herstel scheurvorming

Metselwerk wordt in de loop der jaren aangetast door externe factoren (bv. weersinvloeden en slecht uitgevoerde detailleringen).
Om de oorzaak van de schade vast te stellen en daaraan de juiste reparatiemethode te koppelen, moet een nauwkeurige en vakkundige inventarisatie plaatsvinden. Voor scheurherstel aan metselwerk is een aantal reparatiemethoden beschikbaar.

vervangen van stenen

Van Milt en Takkenkamp beschikken over een netwerk van leveranciers van oudere materialen, zodat wij in de meeste gevallen de juiste steen weten te vinden.
Er kan ook worden gekozen voor een `nieuwe `steen, deze kunnen wij met behulp van een mineralen product zo bijkleuren dat deze nagenoeg overeenkomen met het oorspronkelijke werk.