Werken volgens geldende regels en richtlijnen met een voordurend oog op veiligheid. Zo willen wij dat onze medewerkers werken. Graag zien wij dit extern bevestigd zodat ook u als klant hierop kunt vertrouwen.

Bewijs van kwaliteit en betrouwbaarheid zijn 3 belangrijke certificeringen, waarover Van Milt Restaurateurs beschikt. De eerste is de ISO 9001-certificering. Die behelst de wettelijk gestelde eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem, dat ertoe dient de klanttevredenheid te optimaliseren.

Niet minder belangrijk is de VCA*-certificering, ofwel de VGM Checklist Aannemers. Deze omvat een handhaving van veiligheid, gezondheid en milieu, een checklist als doorlichtings- en screeningsysteem en controle van opdrachtnemers en bedrijven (contractanten), die bij derden (opdrachtgevers) werkzaamheden verrichten.

Tot slot is er de Komo BRL 2826-certificering. Die geeft opdrachtgevers de zekerheid, dat al onze diensten voldoen aan o.m. de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. Een periodieke controle door de daartoe bevoegde instantie garandeert een constant kwaliteitsniveau. Met andere woorden: een opdrachtgever vermijdt elk risico, als hij met een Komo-gecertificeerd bedrijf in zee gaat.

Kennis en Kunde Monumentenwacht Gelderland

Gekwalificeerde bedrijven voor restauratie- en onderhoudswerk aan monumenten, hebben een streepje voor en een plek in het openbar register.
De provincie stelt kwaliteitseisen aan bedrijven die aan Gelders cultureel erfgoed werken, want de subsidies voor cultureel erfgoed moeten natuurlijk goed worden besteed. Daarom heeft de Provincie Gelderland in ‘Gelderse Voet’ de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde heeft opgenomen. Aantoonbare kennis en kunde wordt één van de uitvoeringsvoorwaarden van de provinciale subsidieregeling restauratie en onderhoud. Als Van Milt restaurateurs bv ondersteunen wij deze standpunten en zijn dan ook blij met de toekenning van de certificaten t.b.v. metsel-/voegwerk en natuursteen restauratie.