Werken volgens geldende regels en richtlijnen met een voortdurend oog op veiligheid. Zo willen wij dat onze medewerkers werken. Graag zien wij dit extern bevestigd zodat ook u als klant hierop kunt vertrouwen. Van Milt Restaurateurs beschikt hierin over 3 belangrijke certificeringen.

U kunt onze certificaten downloaden, dat kan via deze pagina. 

 • ERM

  Van Milt is door de Stichting ERM erkend voor restauratie van:

  ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en bij het restaureren betrokken specialisten en bedrijven samen in de netwerkorganisatie ERM. Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor de uitvoering van een restauratie.

 • ISO 9001

  Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid beschreven staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie.

 • VCA

  De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieurisico`s beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

 • KOMO BRL 2826

  Een collectief kwaliteitsmerk dat in de Nederlandse bouw gebruikt wordt, zowel in burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) als in grond-, weg- en waterbouw (GWW). Het KOMO-keurmerk mag men alleen aanbrengen, als het product, proces of dienst voldoet aan de KOMO-kwaliteitseisen. In deze beoordelingsrichtlijnen zijn alle kwaliteits-, milieu- en veiligheidseisen voor de Nederlandse markt vastgelegd. Wij dragen het KOMO-procescertificaat voor ons voegwerk sinds 2004 en mogen dit tevens, als eerste in Nederland, sinds medio 2013 voor onze spouwmuurverankering.

 • Kennis en Kunde Monumentenwacht Gelderland

  Gekwalificeerde bedrijven voor restauratie- en onderhoudswerk aan monumenten vind u in het openbaar register. De provincie stelt kwaliteitseisen aan bedrijven die aan Gelders cultureel erfgoed werken. Dit deels om een juiste bestemming aan de subsidies voor cultureel erfgoed te waarborgen. De Provincie Gelderland heeft daarom in ‘Gelderse Voet’ de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde opgenomen. Als Van Milt Restaurateurs ondersteunen wij deze standpunten en we zijn dan ook blij met de toekenning van de certificaten t.b.v. metsel- en voegwerk en natuursteen restauratie.

 • Veiligheidsladder (SCL) trede 3

  Met het behalen van deze certificering is door de auditors van SKG IKOB aangetoond dat veiligheidsgedrag en cultuur binnen de organisatie een prominente plek innemen en hier ook op geïnvesteerd wordt. Zo is er binnen Takkenkamp Groep onder andere een veiligheidsraad ingesteld, waar medewerkers vanuit de gehele structuur van de organisatie deelnemen. In deze veiligheidsraad worden veiligheidsonderwerpen aangedragen, besproken en worden direct acties uitgezet. Het doel is dat hiermee veiligheidsverbeteringen worden doorgevoerd die ook breed gedragen worden in de organisatie.