Renovatie

De gevel bepaalt de uitstraling, maar ook de bescherming van een gebouw. Gevelonderhoud is dan ook een goede en onontkomelijke investering en moet met vakkennis en kwaliteitsbeheersing worden opgepakt. Onjuist onderhoud heeft een averechtse werking; het vermindert of verwijdert de bescherming van het gebouw en tast de initiële bedoeling van de ontwerper aan.

Renoveren in een bewoonde situatie vereist een speciale aanpak; het is een klus die niet ongemerkt voorbij gaat.. Van Milt Restaurateurs heeft jarenlange ervaring met het renoveren in bewoonde situaties. Medewerkers conformeren zich nauwgezet aan de geldende regels en hebben een training klantgericht werken gevolgd. Samen met een strakke planning, goed werkoverleg en een zeer gemotiveerd team, wordt de overlast tot een minimum beperkt en het wooncomfort gewaarborgd.