Project Kasteeltje Bruinhorst Ederveen

Aan de Luntersekade, aan de noordelijke rand van Ederveen, ligt kasteeltje Bruinhorst. Dit in 1879 gebouwde complex omvat een hoofdhuis met een groot bijgebouw met aan gelegen een parktuin. Bruinhorst is een gemeentelijk monument. In de loop der jaren is de oorspronkelijke ruim een kilometer lange tuin grotendeels afgestoten. Het gedeelte dat nu nog resteert, heeft omstreeks 1966 haar huidige omvang en verschijningsvorm gekregen. Ook het huis is destijds, na onder andere lange tijd als onderkomen voor repatriërende KNIL-militairen te hebben gediend, flink onder handen genomen. De huidige eigenaar heeft Bruinhorst in 2009 aangekocht en wenst deze in oude pracht en praal te herstellen, waarbij zo optimaal mogelijk wordt uitgegaan van de kwaliteiten die nog aanwezig zijn en van historische (typologische en cultuurhistorische) waarden.

Aan de hand van bronnenonderzoek, waarbij met name aandacht is besteed aan (historisch) beeldmateriaal van laat negentiende-eeuwse interieurs, is een beeld geschetst van de wijze waarop het interieur van Bruinhorst in haar gloriedagen zou zijn uitgemonsterd. Hierbij speelde de ‘karakterleer’ een belangrijke rol. Deze leer was toonaangevend bij het inrichten van luxe interieurs in met name het laatste kwart van de negentiende eeuw. Bij de karakterleer speelt de functie van het vertrek een belangrijke rol bij de aankleding.

Salons en tuinkamers waren vaak in een lichte neoclassicistische stijl uitgewerkt. Stucwerk was door het gebruik van florale motieven vaak frivool. De hal is de eerste indruk die bezoekers van een woning kregen en moet daarom imponeren. Centrale hallen kenden daarom meestal een ietwat zwaardere afwerking, waarbij sprake is van rijker aangezet stucwerk. Bij woonvertrekken is de uitvoering vrijwel altijd in een neoclassicistische stijl met lage lambriseringen en zachte kleur opgezet. Stucwerkplafonds bestonden vaak uit lijstwerk met centrale ornamenten, voorzien van een delicate detaillering.

Om deze historische waarden weer in ere te herstellen zijn we het metsel- en voegwerk aan het restaureren. Kasteel Bruinhorst heeft ook prachtige natuurstenen bordestrappen die we momenteel aan het restaureren en reconstrueren zijn. Daarnaast wordt het schilderwerk door ons gereinigd en brengen we sierpleisters aan op de gevels. Sierpleisters geven een gave structuur aan de gevel.

Monumenten herleven!

Werkzaamheden

Natuursteen
Reiniging
Restauratie
Restauratie & Onderhoud

Locatie: Luntersekade 1, Ederveen