Werken bij Van Milt Restaurateurs

Van onze medewerkers verwachten wij, dat zij een steen- en mortelpassie hebben. Ieder op z’n eigen vakgebied. Door de technisch en logistieke samenhang van onze activiteiten, zijn collega’s vaak op elkaar aangewezen. Daarom vinden wij dat onze medewerkers meerdere vakterreinen moeten beheersen of daarvoor de opleidingen willen volgen. Aan alle medewerkers van de Takkenkamp-bedrijven worden hoge eisen gesteld aan het ambachtelijk vakmanschap, maar ook inter-persoonlijke vaardigheden. Iedereen werkt dan ook met een persoonlijk opleidingsplan waarin kennis en vaardigheidscomponenten worden beschreven waaraan gewerkt moet worden.

Wat bieden we?

Een unieke en stimulerende werkomgeving met een sterk sociaal beleid wat leunt op wederkerigheid. Wij gaan helemaal voor onze mensen, maar verwachten daar ook wat voor terug. Een echt ambacht met kansen om door te groeien, te werken aan je ontwikkeling en deel te zijn van een prachtige, gezamenlijke klus; dat is wat wij jou bieden!

Wie zoeken we?

Gepassioneerde vakmensen of mensen met een droom een ambacht eigen te maken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je sociaal bent, respect hebt en toont voor anderen, verantwoordelijk en positief bent en het belang van een open en duidelijke communicatie ziet. Vanuit onze professie beïnvloeden we de directe leef- en werkomgeving van heel veel mensen. Dat is een mooi taak waar we met de juiste groep mensen zorgvuldig invulling aan willen geven.