Gevelinspectie

Signalering van schadevormen aan (historisch) metselwerk en overige steenachtige materialen vormen doorgaans de aanleiding voor een restauratie- of instandhoudingsplan. Het inventariseren van de schadebeelden vormt hiervan de basis. In samenwerking met de opdrachtgever wordt het schadebeeld door Van Milt steen & morteladvies in kaart gebracht. Na een grondige inspectie worden de visuele waarnemingen vastgelegd in een inspectierapport. Aanvullend archiefonderzoek maakt veelal onderdeel uit van de eerste rapportage. De omvang van een project wil niets zeggen over de complexiteit van schade. Bij grotere projecten is Van Milt steen & morteladvies veelal betrokken in een ontwerp- of bouwteam. Kleinere projecten worden altijd direct met betrokken opdrachtgever of diens adviseur in behandeling genomen.

Schadebeelden

Schades hebben veelal betrekking op vocht- en zoutproblemen: scheurvorming, afgescherfde toplagen van steen, slecht tot zeer slecht voegwerk en diverse vormen van zoutkristallisatie of afzettingen van stoffen. Schade aan monumenten, maar ook aan andere karakteristieke gebouwen en objecten vereisen een deugdelijk vooronderzoek. Vaak wordt meteen in oplossingen gedacht, terwijl het van belang is om vooraf de mate en ernst van de conditie zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Schade-inventarisatie

Vooruitlopend op een restauratie- of instandhoudingsplan worden of zijn er reeds problemen aan gevels of andere elementen van een project gesignaleerd. Met eigen inbreng, in overleg en op aanwijzing kan het schadebeeld door Van Milt steen & mortel advies in kaart worden gebracht. Bij onvoldoende informatie over ingrepen uit het verleden kan brononderzoek worden verricht. Bij grote projecten wordt Van Milt steen & mortel advies veelal betrokken in een ontwerp- of bouwteam. Omvang van een project zegt echter niets over complexiteit van een schade. Op kleinschalige projecten doen zich evengoed schades als gevolg van vocht-, zout-, steen- en mortelproblemen voor.

Vooronderzoek

Een gerichte steen- en mortelanalyse geeft veel informatie over de conditie van toegepaste soorten natuur- en gevelbaksteen. De nadruk wordt gelegd op de bouwfysische samenhang van de steen en mortel waarmee de stenen zijn vermetseld. Van Milt steen & morteladvies kan op basis van genomen steen- en mortelmonsters een aantal belangrijke zaken analyseren en benoemen. Zo kan een relatie worden gelegd met mogelijke oorzaken van vocht-  en/of zoutproblemen. Een onderzoek kan,  zowel destructief als non-destructief worden uitgevoerd. Hoewel het veelal een combinatie is, waarbij de voorafgaande visuele inspectie de basis vormt. Uitgangspunt van onderzoek wordt uiteraard bepaald door de vraagstelling van opdrachtgever.

Laboratorium

Alle uitgenomen, relevante monsters, te weten stenen, mortels en eventuele boorkernen, worden in ons werkplaats-laboratorium geanalyseerd op de vocht- en zoutwaarden. Mortelanalyse heeft betrekking op de verwerkte bindmiddelen en korrelsamenstelling van het granulaat. Indien blijkt dat er nog dieper gaande onderzoeken noodzakelijk zijn werken wij samen met grotere laboratoria zoals TNO, TCKI en Nebest.

Rapportage

Resultaten van visuele waarneming, lab-analyse en bijbehorende foto’s worden verwerkt in een rapportage. Daarmee kunnen wij de opdrachtgever, betrokken architect en overige deskundigen een bruikbaar document van aanbevelingen aanleveren. Op grond van de onderzoeksresultaten kunnen reeds in de voorbereidende fase veel betere keuzes worden gemaakt.

Instandhouding

De resultaten, gemaakte keuzes en opgestelde aanbevelingen, kunnen mede worden verwerkt in meerjaren-onderhoudsplannen, Hoeveelheden, kosten en condities van onderzochte bouwdelen, -elementen en materialen vormen de uitgangspunten voor een MPIP ( Monumenten Prestatie Instandhouding Plan).

Samenwerking

De afgelopen jaren is er een professionele samenwerking gegroeid met Rob Crèvecoeur van Atelier Amati te Epe. De heer Crèvecoeur heeft zijn sporen verdiend als senioronderzoeker en- adviseur. Vanuit die functie is hij gedurende zijn loopbaan betrokken bij tal van monumentale projecten voor onderzoek en advies. Deze nauwe samenwerking versterkt de professionaliteit in onderzoek en advisering voor onze opdrachtgever.