Wij richten ons met name op het restaureren / repareren van schades aan historische beton-elementen en / of constructies. Denk hier met name aan betonlateien / dorpels / lijsten etc. Niet alleen werken wij met zeer duurzame moderne herstel technieken, door onze restauratieve ervaring zijn wij ook in staat onze reparaties nagenoeg onzichtbaar af te werken.

Met name in het monumentale beton is er een behoorlijke diversiteit aan betonsoorten en uitstraling van beton, welke ieder hun eigen methode van herstel vereisen. Doel is altijd om niet alleen technisch het herstel zo goed mogelijk uit te voeren maar ook vooral de reparatie zo goed mogelijk aan te passen aan zijn omgeving.